GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Dobrý den, Single cestovateli!

V naší firmě věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost.

Za účelem plnění cestovní smlouvy zpracováváme následující osobní údaje:
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa a telefon.

S Vašimi osobními údaji zacházíme dle zásad GDPR. Osobní údaje jsou předávány 3. osobám (dodavatelům) pouze za účelem plnění smlouvy nebo plnění zákonných povinností. Vaše osobní údaje tak předáváme například do hotelů, kde pobyty probíhají, v případě zahraničních zájezdů jsou údaje předávány organizující CK. V rámci naší firmy jsou využívány pouze majitelkou CK, jejím zaměstnancem a delegáty, webmasterem a firemní účetní.

Informace nejsou předávány třetím osobám mimo země EU.

Vámi poskytnuté informace uchováváme za účelem urychlení s vyplňováním smluv, pokud s námi jezdíte opakovaně, a také pro marketingové účely – rozesílání aktuálních nabídek či aktualizací volných míst.

Jako náš zákazník máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. můžete požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Kdykoliv nás můžete požádat o výmaz nebo výpis Vašich osobních údajů z naší databáze.

Máš možnost požádat nás o:

Vymazání z naší databáze emailů pro rozesílání newsletterů a zasláním krátké žádosti o výmaz
Vymazání všech Vašich osobních údajů a souvisejících objednávek z naší databáze
Výpis osobních údajů z naší databáze

S žádostmi o výmaz, výpis nebo s dotazy ohledně uchovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit e-mailem: info@singletour.cz nebo telefonicky přímo na majitelku firmy Ilonu Koutňákovou, tel. 602 779 579.

Celé znění našeho prohlášení naleznete zde

Novinky o zájezdech na váš e-mail