GDPR – podrobně

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Základní pojmy

1. Osobní údaj

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká určené nebo určitelné fyzické osoby. Nejde tedy jen o údaje identifikační, na základě kterých lze člověka přímo určit, jako je jméno a příjmení, ale i údaje o zájezdech, které s námi absolvoval.

2. Subjekt údajů

Subjektem údajů je člověk, o jehož údaje jde.

3. Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s nimi činěná, tedy včetně jejich zobrazení na monitoru počítače, uložení v papírové podobě, přepsání do databáze, oprava, vytvoření kopie apod.

4. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účel a prostředky konkrétního zpracování osobních údajů, v tomto případě firmy:  Ilona Koutňáková –  Singletour, IČO 68005083 a Agentura Harmonie  s .r.o. IČO 27661148.

5. Zpracovatel

Zpracovatelem osobních údajů je Ilona Koutňáková

Účel zpracování osobních údajů:

 • Archivace cestovních smluv, rozesílání vyžádaných obchodních nabídek
 • Osobní údaje budou zpracovávány se souhlasem zákazníků

Kategorie subjektů údajů:

 • Zákazníci (klienti)

Kategorie osobních údajů:

 • Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon- e-mail, datum narození

Zdroje osobních údajů:

 • Přímo od zákazníků

Příjemci, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány:

 • Společnosti: Ilona Koutňáková -Singletour a Agentura Harmonie vč. osob spolupracujících (asistentka, delegát zájezdu)
 • Technické podpoře (správci webových stránek) a architektovi našeho rezervačního systému
 • V případě provizních zájezdů jsou údaje postupovány organizující CK.
  • S organizující CK máme podepsanou smlouvu o zpracování osobních údajů (zašleme na vyžádání)
 • V případě vlastních zájezdů jsou identifikační údaje zákazníků postupovány hotelu, ve kterém budou zákazníci ubytováni
 • Z důvodu plnění právních povinností jsou údaje: jméno, příjmení a částka uhrazená za zájezd, předány externí účetní
 • Pojišťovně, která zajišťuje pojištění k vybranému zájezdu

Místo zpracování osobních údajů:

 • Labská 2096, 288 02 Nymburk

Práva subjektů osobních údajů:

 • Zákazníci mají právo se obrátit na společnosti Ilona Koutňáková Singletour a Agenturu Harmonie s požadavkem na zaslání informace, jaká data jsou o nich shromažďována.
 • Zákazníci mají právo na kopii veškerých osobních údajů, které o nich uchováváme
 • Zákazníci mají právo vyžádat opravu a doplnění osobních údajů bez zbytečného odkladu

Zabezpečení osobních údajů:

 • Osobní údaje jsou uchovávány v zaheslovaném počítači a v šanonech uložených v uzamčených skříních na adrese Labská 2096, 288 02 Nymburk

Novinky o zájezdech na váš e-mail